Evalueren

Evalueren is een vanzelfsprekende fase in een proces om te plannen, uit te voeren en continue te streven naar verbetering. Evalueren betekent letterlijk ‘ergens de waarde uithalen’.

Door te evalueren kijk je met een kritische blik terug op een activiteit: wat ging goed, wat kan beter? Zo werk je aan kwaliteit.

Meer informatie

Voor het evalueren van een activiteit kunt u dit evaluatieformulier gebruiken.